top of page

BEIRNIADAETH JOHN MORRIS-JONES

‘Am y gyfrol bresennol, mae hi gyda’r ddifyrraf o’r holl ddeunydd. ... Lawn cyn ddifyrred â gwaith John Morris-Jones ei hun yw rhagymadrodd meistraidd y golygydd. ... Gwaith diddiolch – a dielw, yn sicr – yw cynnal gwasg academaidd yn yr hinsawdd sydd ohoni, ond rhaid dweud bod cyfrolau Dalen Newydd yn plesio’r deall a’r llygad fel ei gilydd.’ – Gwales.

 

‘Mae’r gyfrol ardderchog hon yn dadlennu gwir syniadau a gwir safbwyntiau John Morris-Jones yn ddiamwys glir o’n blaenau, ac mae hynny’n gymwynas.’ – Barn.

bottom of page