O'R INDIA BELL

‘O ran ei chynnwys, dyma löyn byw llenyddiaeth Gymraeg gyfoes, a’r ddiweddaraf gan awdur profiadol, uchel iawn ei barch a’i glod ym maes rhyddiaith. Ceir ynddi wyth stori i gyd, hynod ystwyth o ran arddull, llawn dychymyg a chyffro, a’r awdur wedi deall i’r dim wir anghenion stori dda, sef rhediad byrlymus, magu a chynnal diddordeb, a’n tywys ni oll tuag at yr atalnod llawn olaf, gan wybod inni fwynhau pob tamaid o’r daith er mwyn cyrraedd yno! ... Yn y gyfrol cawn y bryntni a’r llonder, ac yn anad dim byd arall storïau cyflawn sy’n fwrlwm o ddychan effeithiol, hiwmor a dawn dweud tra arbennig. Cyfrol i’w phrynu a’i thrysori.’ – Eco’r Wyddfa.

 

‘Nid oes neb yn yr oes hon yn ysgrifennu fel Glyn Adda, nom de plume ai peidio. Cymro ymosodol, deifiol ei dafod sydd yma, un a duriodd ddwfn leoedd hanes a llenyddiaeth Gymraeg am athrylith ei waith ei hun, a thynnaf fy het iddo am wneud hynny gyda’r fath pizzazz. ...

 

Dau ddewis sydd wrth ddarllen y gyfrol hon, chwerthin neu grio. O dan y doniolwch a’r cyllyll, mae gwybodaeth ddofn o hanes, diwylliant a llenyddiaeth Gymraeg yn eu holl arweddau. Mae cyfeirio at lên Cymru yn dod yn ail natur i Glyn Adda ac mae’n ei pharodïo’n llwyddiannus droeon a thro. ... Mae’r gyfrol yn gwneud cyff gwawd o’r ‘tswnami o nonsens sy wedi boddi ein gwlad oddi ar ddatganoli’ ac yn enghreifftio ‘[g]wiriondeb ddiwaelod y ddynol ryw’. Eto i gyd ni all dyn lai na meddwl mai oherwydd, ie ei rwystredigaeth, ond hefyd ei barch a’i gariad at y cyfryw bethau y gwna hyn oll, i’n cystwyo i gallio cyn ei bod yn nos ar ein cenedl.’ – Barn.