DRAGWNIAID YN Y DRE

'Dyma lyfryn godidog arall o ysgrifbin Dafydd Glyn Jones ... Wrth gloi, mae Dafydd Glyn yn ein hannog, pan fyddwn yn cerdded heibio Plas Bowman - hen blasty Edward Griffith - i gofio amdano. Ar ôl darllen y llyfr hwn fe fydd yn amhosib peidio.'  Barn

© 2015 gan ELIDIR JONES. Wedi ei greu drwy Wix.com