top of page

DWY ANTERLIWT

‘Dadleua’r golygydd, Adrian C. Roberts, ei bod hi’n werth darllen anterliwtiau pe bai ond er mwyn gwerthfawrogi iaith lafar rywiog y cyfnod – a gwneir hynny bellach heb sensoriaeth ffug-barchus yn enw glendid Cymru fach. Mae’r testunau hyn wedi’u golygu ar sail yr argraffiadau gwreiddiol, ... gan gynnwys rhagymadrodd diddorol a nodiadau hynod o werthfawr.’ – Llafar Gwlad.

bottom of page