top of page

Detholiad sydd yma o'r cerddi a genid ar fore Calan Mai yng Nghymru bedwar can mlynedd yn ôl gan finteioedd llawen i ddeffro'r teulu, dymuno'n dda i bawb yn y tŷ, croesawu dyfodiad yr haf, dathlu adnewyddiad bywyd a diolch i Dduw am ei roddion. Gwaith Huw Morys, 'Eos Ceiriog', meistr y cyfrwng (ac efallai ei ddyfeisydd) yw rhan helaethaf y casgliad, ond ceir hefyd waith cyfoeswyr llai adnabyddus sy'n amlygu'r un afiaith a'r un artistri ar fesur y garol a'r di-ffael dri thrawiad. Wele'n wir rai o drysorau llên Cymru.

Carolau Haf Huw Morys a'i Gyfoeswyr

£5.00Price
    bottom of page