top of page

Ddechrau’r flwyddyn 1801 anfonodd y llywodraeth fintai o ddragwniaid i Gaernarfon rhag ofn chwyldro. Anfonwyd y milwyr i ffwrdd gan Edward Griffith, prif ynad heddwch Caernarfon, a bu cryn helynt wedyn.

 

Pwy oedd Edward Griffith? Beth a wyddom am ei gefndir, ei hanes a’i syniadau?

 

Dyma hanesyn sy’n dweud wrthym dipyn am amgylchiadau’r oes, a llawer am y natur ddynol.

 

£8.00

 

Llun y clawr: swyddog o Bedwaredd Gatrawd y Dragwniaid, 1826, darlun Richard Simkin.

Dafydd Glyn Jones - Dragwniaid yn y Dre

£8.00Price
    bottom of page