top of page

Golygwyd gan A. Cynfael Lake

 

Dyma rif 14 yng nghyfres Cyfrolau Cenedl.

 

Awdur cynhyrchiol a huawdl oedd Elis Roberts (1713?-89) neu

Elis y Cowper o Landdoged, Dyffryn Conwy, ac wele yma anterliwt o’i

waith sydd yn un o’r rhai mwyaf hynod o fewn y dosbarth hwn o

lenyddiaeth.

 

Ymddengys y Cybydd a’r Ffŵl fel ym mhob anterliwt, ond y tro hwn ceir llai nag arfer o’r cellwair bras rhwng y ddau gymeriad hyn. Yn lle hynny ceir cyfuniad o ddau ddefnydd gwahanol. Yn gyntaf, rhoir inni dalpiau o hanes Rhyfel Annibyniaeth America – y Ffŵl, meddai ef, wedi bod yn ei ganol! Traethir ar achosion y rhyfel, gan geisio mesur y bai ar y ddwy ochr. A meddylier mewn difrif am gyfraniad yr Hen Wraig o Indiad Coch, sy’n rhoi safbwynt y brodorion yng nghanol y gwrthdaro. Yn ail, ac yn brif beth yr anterliwt, ceir dadl ddiwinyddol ar ‘gwestiwn y Cyfamodau’, mater canolog yn hanes Cristnogaeth. Rhaid bod cynulleidfa a fyddai’n deall beth yw’r Ddau Gyfamod ac yn fodlon sefyll i wrando’r dadlau yn eu cylch.

 

Dyma gyfle inni ddysgu rhywbeth, ac efallai ofyn rhai cwestiynau, am chwaeth ein cyndadau mewn cyfnod allweddol o’n hanes.

 

£15. 00

Elis y Cowper: Anterliwt y Ddau Gyfamod

£15.00Price
    bottom of page