Llythyr Gildas a Dinistr Prydain

Allan yn awr: Llythyr Gildas a Dinistr Prydain, golygiad awdurdodol Iestyn Daniel o'r testun eithriadol bwysig hwn, 'dogfen sylfaenol hanes y Cymry'. Ceir y Lladin a'r cyfieithiad newydd Cymraeg wyneb-yn-wyneb, ynghyd â rhagymadrodd a nodiadau. £15.00.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square