top of page

Yn Newydd gan Ddalen Newydd

Elis y Cowper: Anterliwt y Ddau Gyfamod

Golygwyd gan A. Cynfael Lake


Dyma rif 14 yng nghyfres Cyfrolau Cenedl.


Awdur cynhyrchiol a huawdl oedd Elis Roberts (1713?-89) neu Elis y Cowper o Landdoged, Dyffryn Conwy, ac wele yma anterliwt o’i waith sydd yn un o’r rhai mwyaf hynod o fewn y dosbarth hwn o lenyddiaeth.


Ymddengys y Cybydd a’r Ffŵl fel ym mhob anterliwt, ond y tro hwn ceir llai nag arfer o’r cellwair bras rhwng y ddau gymeriad hyn. Yn lle hynny ceir cyfuniad o ddau ddefnydd gwahanol. Yn gyntaf, rhoir inni dalpiau o hanes Rhyfel Annibyniaeth America – y Ffŵl, meddai ef, wedi bod yn ei ganol! Traethir ar achosion y rhyfel, gan geisio mesur y bai ar y ddwy ochr. A meddylier mewn difrif am gyfraniad yr Hen Wraig o Indiad Coch, sy’n rhoi safbwynt y brodorion yng nghanol y gwrthdaro. Yn ail, ac yn brif beth yr anterliwt, ceir dadl ddiwinyddol ar ‘gwestiwn y Cyfamodau’, mater canolog yn hanes Cristnogaeth. Rhaid bod cynulleidfa a fyddai’n deall beth yw’r Ddau Gyfamod ac yn fodlon sefyll i wrando’r dadlau yn eu cylch.


Dyma gyfle inni ddysgu rhywbeth, ac efallai ofyn rhai cwestiynau, am chwaeth ein cyndadau mewn cyfnod allweddol o’n hanes.


£15. 00


Dafydd Glyn Jones - Hen Ddalennau


Hen Ddalennau

Ysgrifau llenyddol gan Dafydd Glyn Jones

Gan bob sgriblwr mae pentwr o hen ddalennau yn hel dros y blynyddoedd, ac am rai ohonynt gall yr awdur fod yn gofyn ‘pam dweud peth mor hurt?’ a ‘tybed ai fi oedd e?’. Dyma ddetholiad o ddalennau sydd, hyd yma beth bynnag, wedi goroesi’r chwynnu: darlithoedd, erthyglau ac ysgrif-adolygiadau ar amrywiaeth o awduron, gweithiau a chyfnodau yn llên y Cymry. Wele’r cynnwys:

 • Ystyried Gildas

 • Ystyried Wade-Evans

 • Y Bedwaredd Gainc

 • 4 Breuddwyd Moel?

 • Blas yr Henfyd

 • Syr Siôn Prys ac Apologia’r Genedl

 • Côr y Ceidwadwyr

 • Camp a Rhemp Bardd Mawr Môn,

 • ‘Edward Morgan’, ‘Morganyg’ a ‘Iolo Morgannwyg’

 • Huw Jones o Langwm

 • Dim ond Act

 • Cofio Saunders Lewis yr un Pryd

 • Hwyl a Helynt Hen Eisteddfodau Môn

 • Tri Llenor rhwng y Ddwywlad

 • Troedio’r Ffiniau

 • Caradog Prichard

 • Pedwar Modernydd

 • Pennod Ryfedd a Thrwstan

 • Glyndebourne y Cymry, ynteu Tŷ Uchelwr Drama?

 • Deg Cwestiwn i Ddramodydd

 • Hanes ein Llên drwy Wydrau Newydd

£15.00 am y lot.

Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page